Više

  Obavijest o polaganju ispita općeg znanja

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Ministarstvo pravosuđa i uprave

  Broj:03-05-196/16
  Datum, 21.07.2016. godine

  Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. MARIJAN ŽIVKOVIĆ  iz Kostrča

  1. ANELA IVIĆ iz Odžaka

  da će se  polaganje  ispita općeg znanja  održati dana  29.07.2016. godine  u  12 sati, u  zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju  ispita  općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u  iznosu od  200,00 KM kandidat je dužan  uplatiti  na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita  općeg znanja“.

              Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz  o uplati troškova ispita općeg znanja.

                                                                                                                          MINISTRICA

                  Ana Andrić dipl.pravnik

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti