Obavijest o polaganju ispita općeg znanja

Najčitanije

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja
Broj:03-138/15
Datum, 19.10.2015. godine

Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

OBAVJEŠTAVAKandidate:

  1. DARIO MAMUZIĆ  iz Bazika
  2. ŠEJLA HADŽIDEDIĆ  iz Odžaka
  3. AHMETOVIĆ NAĐA  iz Odžaka
  4. ILIJA FILIPOVIĆ  iz Posavske Mahale

da će se  polaganje  ispita općeg znanja  održati dana  29.10.2015. godine  u  11 sati, u  zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju  ispita  općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u  iznosu od  200,00 KM kandidat je dužan  uplatiti  na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722 611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita  općeg znanja“.

Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz  o uplati troškova ispita općeg znanja.

                                                                                                        Predsjednik

  Safeta Sejdić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti