Obavijest o poništenju javnog natječaja

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Ured za povratak raseljenih lica –
prognanika i izbjeglica
Broj: 01/IV-36-43-04/16
Odžak, 06.10.2016. godine

Na temelju članka 27.(6) a u svezi s člankom 72. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica objavljuje

Obavijest
o poništenju javnog natječaja
za popunu radnog mjesta namještenika u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

– viši referent za pitanja raseljenih lica – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme
objavljenog
dana 21.09.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Ured za povratak raseljenih lica –
izbjeglica i prognanika

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti