Više

  Obavijest o poništenju javnog natječaja

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Ured za povratak raseljenih lica –
  prognanika i izbjeglica
  Broj: 01/IV-36-43-04/16
  Odžak, 06.10.2016. godine

  Na temelju članka 27.(6) a u svezi s člankom 72. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica objavljuje

  Obavijest
  o poništenju javnog natječaja
  za popunu radnog mjesta namještenika u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

  – viši referent za pitanja raseljenih lica – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme
  objavljenog
  dana 21.09.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Ured za povratak raseljenih lica –
  izbjeglica i prognanika

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti