Više

  Obavijest o potrebi provođenja mjera zaštite pšenice

  Najčitanije

  Na području Županije Posavske usjevi pšenice se u zavisnosti od vremena sjetve, sortimenta, lokaliteta i do sada primjenjenih agrotehničkih mjera nalaze u fazi predklasanja i klasanja. Visoke temperature u ovom periodu doprinose ubrzanom ulasku pšenice u fazu klasanja i fazu cvjetanja. Kada u usjevu pšenice do 5% klasova izbaci prašnike, u uvjetima povećane vlažnosti zraka, može doći do stvaranja povoljnih uvjeta za ostvarivanje infekcije gljivama roda Fusarium spp., što u konačnici može dovesti do najznačajnije bolesti pšenice, fuzarioze klasa odnosno šturosti klasa pšenice.

  Ukoliko dođe do infekcije, pored smanjenja prinosa, u tako zaraženim zrnima, gljiva može da sintetizira mikotoksine koji su štetni za ishranu ljudi i životinja. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prate fazu razvoja usjeva pšenice kao i vremensku prognozu te da pravovremeno izvrše zaštitu usjeva nekim od registriranih fungicida.

  Ovog tjedna djelatnici poljoprivredne savjetodavne službe su prilikom obilaska terena uočili pojavu leme na pšenici. Crveni žitni balac, lema (Oulema melanopus L.) najvažniji je štetnik pšenice, ječma i zobi, a u zadnje vrijeme nanosi veće štete i kukuruzu. Štete rade i odrasli oblici, a i ličinke.

  Odrasli oblik (imago) progriza list u obliku uskih pruga ne ostavljajući epidermu. Za razliku od imaga, ličinke izgrizaju uske pruge u lišću ostavljajući epidermu. Zbog bijele boje epiderme, nastaju uske bijele pruge koje se kod jake zaraze mogu spojiti, pa cijelo lišće pobijeli. Najveće štete mogu napraviti oštećenjem lista zastavice, te je preporuka obaviti tretiranje ukoliko se pojavi 1 ličinka po zastavici. Tretiranje se obavlja registriranim insekticidima.

  Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom, u vremenskom periodu od 08,00 do 16,00 sati.

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
  i šumarstva Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti