Više

  Obavijest o praćenju pojave octene mušice ploda (Drosophila suzukii)

  Najčitanije

  Octena mušica ploda (Drosophila suzukii) štetnik je porijeklom iz Japana, a utvrđen je u zemljama širom svijeta. U Federaciji BiH je prvi put registriran 2013. godine i od tada zabilježene su štete koje jasno upućuju na to da u Federaciji BiH postoje povoljni uvjeti za opstanak ovog štetnika.

  Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina, te napada brojne voćne vrste, uključujući jagodičasto, koštičavo te jezgričavo voće i vinovu lozu. Polaže jaja isključivo u nedozrele i neoštećene plodove velikog broja voćaka za razliku od drugih vrsta koje jaja polažu u prezrele, već oštećene plodove. Primarnu štetu radi polaganjem jaja u tkivo ploda dok se sekundarna šteta svodi na prodor raznih sekundarnih parazita (gljive, bakterije) koji uzrokuju trulež plodova. Na taj način oštećuje plodove u zriobi uzrokujući ekonomske gubitke u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Prezimljuje kao odrasli oblik na zaštićenim mjestima. Aktivan je u proljeće, preferira temperature od 20 do 30⁰C pa o tome ovisi i broj generacija štetnika. U idealnim uvjetima može imati i do 15 generacija.

  Početak napada se vezuje za promjenu boje ploda kada se povećava koncentracija šećera u plodu a pokožica postaje mekša.

  Širi se trgovinom ili prodajom sadnog materijala i plodovima domaćina (jagoda, malina, kupina, borovnica, trešnja, breskva…), te letom odraslih kukaca.

  U skladu sa „Obavještenjem/smjernicama“ koje je izradilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za suzbijanje štetnika Drosophila suzukii, koordinatorica izvještajno – prognozne službe pri Odsjeku poljoprivredno savjetodavne službe ovoga Ministarstva započela je provođenje mjera na praćenju pojave i nazoćnosti ovog štetnika pri čemu je postavljeno 12 hranidbenih mamaka (klopki), kao najučinkovitije metode praćenja i redukcije ovog štetnika.

  Klopke su postavljene u tri nasada jagodičastog i bobičastog voća i to osam klopki na prostoru općine Orašje, nasad maline i kupine (k.o. Orašje 1; nasad kupine, k.o. Matići) i četiri klopke na prostoru općine Odžak, nasad maline (k.o. Prud).

  U narednom periodu pratiti će se kontinuirano pojava ovog štetnika, te ovisno o broju jedinki obavještavati će se o poduzimanju odgovarajućih fitosanitarnih mjera radi sprečavanja njegovog širenja.

  Budući da se radi o štetniku koji čini velike ekonomske štete u proizvodnji voća, savjetujemo svim proizvođačama voća da preventivno u svojim nasadima postave klopke za ovog štetnika.

  Klopke se mogu izraditi u kućnoj radinosti na način da se na plastičnim bocama ( 250,500 ili 750 mL ) naprave četiri simetrične rupe promjera oko 5mm. U boce se do trećine ili polovine volumena kao atrakant stavlja jabučni ili vinski ocat, ili vodena otopina kvasca i šećera, a može se staviti i prezrelo voće.

  Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredno savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08,00 – 16,00 sati u Orašju i Odžaku.

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
  i šumarstva Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti