Više

  Obavijest o produženju prava na doplatak za djecu

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske je 12. srpnja 2022. godine usvojila izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu je stupio na snagu i objavljen je u „Narodnim novinama Županije Posavske“ broj: 11/22.

  Sukladno izmjenama i dopunama navedenog zakona produženo je pravo na doplatak za djecu sa postojećih petnaest do navršenih osamnaest godina života djeteta. Osobe koje su se zatekle u korištenju prava na dan stupanja na snagu ovog Zakona zadržavaju to pravo u duljem trajanju, odnosno do navršene osamnaeste godine života djeteta.
  Osobe kojima je isteklo pravo na doplatak za djecu zbog navršenih petnaest godina života djeteta mogu podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalni rad u Županiji Posavskoj za ostvarivanje prava.

  Doplatak za djecu iznosi 50,00 KM mjesečno. Pravo na doplatak za djecu uvećan za 30% odnosno 50% pripada djetetu i obitelji u skladu sa odredbama Zakona, priopćili su iz Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti