Više

  Obavijest-Podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja

  Najčitanije

  Na temelju člana 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/23) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

  O B A V I J E S T
  o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2023. godini

  Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu.
  Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ruralnog razvoja u 2023. godini, prihvatljivim ulaganjima, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti ulaganja, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ruralnog razvoja (“Službene novine Federacije BiH” broj 52/23).
  Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.
  Rokovi za podnošenje zahtjeva:
  Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5. 8. 2023. godine, osim za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok 1. 8. 2024. godine.

  NAPOMENA:
  Isplate novčanih sredstava za sve mjere iz ove obavijesti izvršit će se putem transakcijskih računa navedenih u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. Svi klijenti koji podnose zahtjeve za novčane podrške potrebno je da ažuriraju podatke o transakcijskom računu u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u nadležnim općinskim službama.

  Pozivamo korisnike mjera:
  -ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (Čl. 20)
  -ulaganje u poljoprivrednu opremu za biljnu proizvodnju, stočarstvo ili ribarstvo (Čl. 21)
  -ulaganje u rasplodnu stoku (Čl. 22)
  -ulaganje u građevinske objekte na PG-u (Čl. 23)
  -ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada (Čl. 24)
  -ulaganje u pripremu za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standard (Čl. 25)
  -ulaganje u građevinske objekte i opremu za prehrambenu industriju (Čl. 26)
  -ulaganje putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH (Čl. 27)
  -ulaganje u certificiranje organske proizvodnje (Čl. 28)
  koje se realiziraju na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja, da se upoznaju sa dolje navedenim propisima koji su važni za realizaciju aktivnosti u okviru navedenih mjera:
  -Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Službeni glasnik BiH br. 25/09)
  -Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš (Službene novine Federacije BiH br. 51/21 i Službene novine Federacije BiH br. 33/22)
  -Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu (Službene novine Federacije BiH br. 51/21)
  -Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/09).”

  Sve dodatne informacije koje se odnose na predmetnu obavijest, građani mogu dobiti od djelatnika zaduženog za poslove ruralnog razvoja Mate Oršolića, te savjetodavaca Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP u Orašju i Odžaku na tel. 031 714 057 i 031 762 861.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti