Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj:5 -6/16
Orašje, 29.03.2016. godine

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika – stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove u Općinskom sudu u Orašju objavljenog dana 11.03.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

OBAVJEŠTAVA

Kandidata:
1. Slađanu Klajić
da će se polaganje stručnog ispita održati dana 08.04.2016. godine u 14,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 5-7/16
Orašje, 29.03.2016. godine

PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju objavljenog dana 11.03.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 08.04.2016. godine u 14,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

za poziciju: stručni suradnik za računovodstveno- materijalne poslove
u Općinskom sudu u Orašju ……….…………….……….… 1 izvršitelj

1. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“broj: 83/09).
2. Zakon o unutrašnjem platnom prometu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 48/15).
3. Zakon o izvršavanju proračuna Županije Posavske za 2016. godinu (”Narodne novine Županije Posavske”, broj 9/15).
4. Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15)
5. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);

S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 5-3/16
Orašje, 29.3.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Općinskom sudu u Orašju

I.
U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju na poziciju:

– stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove….………. 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Ana Dominković, dipl.oec.

Iz reda državnih službenika na prijedlog predsjednika Općinskog suda u Orašju:

– Marina Baotić, dipl. oec.
– Đuro Lukačević, dipl. pravnik, predstavnik sindikata
II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
III.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju objavljenog dana 11.3.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.
Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.
Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti