Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za  državnu službu

  Broj: 9-7/16

  Orašje, 29.04.2016. godine

   

   

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika- stručni suradnik za  cestovni promet u Službi  za gospodarstvo i infrastrukturu Jedinstvenog  općinskog organa uprava  općine Orašje objavljenog dana 11.04.2016.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske

   

  OBAVJEŠTAVA

   

  Kandidata:

  1. Antu Dominković

   

  da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana  11.05.2016. godine  u 9,30 sati u sali  za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

  Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit  će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog  natječaja  obavještavamo Vas da su popis propisa  temeljem koji ste dužni pripremiti  stručni ispit, kao  i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u općini  Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za  državnu službu

  Broj: 9-8/16

  Orašje, 29.04.2016. godine

   

  PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

   

  Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika  u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Orašje objavljenog dana 11.04.2016.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske, obavještava kandidata  koji će dana  11.05.2016. godine u 9,30 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

   

   

  za poziciju: stručni suradnik za cestovni promet u Službi  za gospodarstvo i infrastrukturu ….…………………………..…………………………..….… 1 izvršitelj

   

   

  1. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10  i 18/13).
  2. Zakon o cestama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 10/12, 16/10  i 66/13).
  3. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98  i 48/99).
  4. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).

   

  S poštovanjem

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu

  Broj: 9-5/16

  Orašje, 29.4.2016.godine.

   

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva  donosi

   

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje

   

  I.

  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje na poziciju:

   

  • stručni suradnik za cestovni promet……………..………. 1 izvršitelj

  na neodređeno vrijeme

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:

  • Zvonko Brkić, dipl. ing.prometa

   

  Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Orašje:

   

  • Pejo Ivanović, dipl.oec
  • Magdalena Živković, dipl.ing. građevine, predstavnik sindikata

   

  II.

  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova

  III.

  Zadatak Povjerenstva  iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje  prijava dostavljenih na javni  natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje objavljenog dana 11.4.2016. godine na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

   

  IV.

              Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

   

  V.

              Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

   

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti