Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 12-6/16
  Orašje, 27.5.2016. godine
  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Orašje:
  – stručni suradnik za poljoprivredu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu,
  – stručni suradnik za proračun u Službi za financije,
  – stručni suradnik za računovodstvo i riznicu u Službi za financije.

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. Marko Oršolić
  2. Nikola Benković
  3. Kata Oršolić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 8.6.2016. godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem kojih ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u općini Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 12-5/16
  Orašje, 27.5.2016. godine

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Orašje objavljenog dana 12.5.2016. godine obavještava kandidate koji će dana 8.6.2016. godine (srijeda) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za poljoprivredu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu……………………… 1 izvršitelj

  1. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98, 48/99);
  2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14);
  3. Zakon o poljoprivredi (”Službene novine Federacije BiH” broj: 88/07, 4/10, 27/12, 7/13);
  4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (”Službene novine Federacije BiH” broj: 42/10);
  5. Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata (”Službene novine Federacije BiH” broj: 42/08).
  za poziciju: stručni suradnik za proračun u Službi za financije………………..…..1 izvršitelj
  stručni suradnik za računovodstvo i riznicu u Službi za financije…….1 izvršitelj

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14);
  2. Zakon o proračunima u Federaciji BiH (”Službene novine Federacije BiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15);
  3. Zakon o riznici u Federaciji BiH (”Službene novine Federacije BiH” broj: 26/16);
  4. Pravilnik o knjigovodstvu proračuna u Federaciji BiH (”Službene novine Federacije BiH” broj: 60/14).

  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 12-3/16
  Orašje, 27.5.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u općini Orašje

  I.

  U Povjerenstvo za izbor državnih službenika u općini Orašje na pozicije:

  – stručni suradnik za poljoprivredu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu………………………………..……. 1 izvršitelj
  – stručni suradnik za proračun u Službi za financije………………1 izvršitelj,
  – stručni suradnik za računovodstvo i riznicu u Službi za financije…..1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  imenuju se:

  s Liste eksperata:
  – Ana Dominković, dipl.oec

  iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Orašje:

  – dr.sc. Ruža Nedić, dipl. ing. geologije, predstavnik sindikata
  – Rizama Tukulj, dipl. pravnik

  II.

  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

  III.

  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnih službenika u općini Orašje objavljenog dana 12.5.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

  IV.

  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.

  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti