Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 22-6/16
Orašje, 7.6.2016. godine

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i obnovu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,

OBAVJEŠTAVA

Kandidata:

1. Vladu Stanić

da će se polaganje stručnog ispita održati dana 20.6.2016. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem kojih ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u općini Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 22-5/16
Orašje, 7.6.2016. godine
PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-
Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i obnovu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje objavljenog dana 20.5.2016. godine obavještava kandidata koji će dana 20.6.2016. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

za poziciju: stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i obnovu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu……………………… 1 izvršitelj

1. Zakon o cestama (”Službene novine Federacije BiH” broj: 12/10, 16/10, 66/13),
2. Zakon o građenju (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 5/99),
3. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98, 48/99),
4. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 22-3/16
Orašje, 7.6.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje

I.

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje na poziciju:

    – stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i obnovu………. 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Nikola Ilišević, dipl. ing.građevine

Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Orašje:

– Ruža Topić, dipl.pravnik
– Magdalena Živković, dipl.ing. građevine, predstavnik sindikata

II.

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

III.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje objavljenog dana 20.5.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

IV.

Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.

Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti