Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za  državnu službu
Broj: 23-7/16
Orašje, 20.06.2016. godine

 

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika- stručni suradnik za  društvene djelatnosti u Službi  opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti Jedinstvenog  općinskog organa uprava  općine Orašje objavljenog dana 25.05.2016.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske

OBAVJEŠTAVA

 

Kandidate:

 1. Azru Bačinović
 2. Lejlu Hećimović
 3. Đuru Mišković

 

da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana  30.06.2016. godine  u 10,00 sati u sali  za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit  će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog  natječaja  obavještavamo Vas da su popis propisa  temeljem koji ste dužni pripremiti  stručni ispit, kao  i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u općini  Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za  državnu službu
Broj: 23-8/16
Orašje, 20.06.2016.

 

 

PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

 

Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika  u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Orašje objavljenog dana 25.05.2016.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata  koji će dana  30.06.2016. godine u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

 

za poziciju: stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi  prostornog uređenja  i imovinsko-pravnih poslova ……………………………….………..….… 1 izvršitelj

 1. Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije  BiH“ broj: 25/03, 16/04  i 67/05).
 2. Zakon o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“ broj: 7/07, 36/10 i 7/12).
 3. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98  i 48/99).
 4. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).

 

S poštovanjem

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 23-5/16
Orašje, 20.06.2016.godine.

 

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva  donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje

I.

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje na poziciju:

 • stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove ………. 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:

 • Mira Oršolić Pejić, dipl. pravnik

Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Orašje:

 • Ruža Topić, dipl.pravnik
 • Gabrijela Martinović Dominković, dipl.pravnik

II.

            Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

III.

            Zadatak Povjerenstva  iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje  prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje objavljenog dana 25.05.2016. godine na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.

            Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

 

V.

            Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti