Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 21-6/16
Orašje, 23.6.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Ministarstvu financija

I.
U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske na poziciju:

– stručni suradnik za javne prihode………………….………. 1 izvršitelj
na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Farudin Garić, dipl. oec

Iz reda državnih službenika na prijedlog Ministarstva financija Županije Posavske:

– Ana Dominković, dipl. oec
– Dubravka Prgić, dipl. oec, predstavnik sindikata

II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
III.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske objavljenog dana 20.5.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.
Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.
Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 21-8/16
Orašje, 23.6.2016. godine

PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

 
Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za javne prihode na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Ministarstvu financija Županije Posavske objavljenog dana 20.5.2016. godine obavještava kandidate koji će dana 7.7.2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

za poziciju: stručni suradnik za javne prihode….……………………… 1 izvršitelj
na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

1. Zakon o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 26/16),
2. Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15),
3. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/15),
4. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15),
5. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za  državnu službu
Broj: 21-9/16
Orašje, 23.6.2016. godine

 

 

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu  radnog mjesta  državnog službenika-stručni suradnik za javne prihode na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Ministarstvu financija Županije Posavske.

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

 

  1. Dunju Kovačević
  2. Edinu Halilović

 

da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana  7.7.2016. godine (četvrtak)  u 10,00 sati u sali  za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog  natječaja  obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem kojih ste dužni pripremiti  stručni ispit, kao  i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti