Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 21-6/16
  Orašje, 23.6.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Ministarstvu financija

  I.
  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske na poziciju:

  – stručni suradnik za javne prihode………………….………. 1 izvršitelj
  na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Farudin Garić, dipl. oec

  Iz reda državnih službenika na prijedlog Ministarstva financija Županije Posavske:

  – Ana Dominković, dipl. oec
  – Dubravka Prgić, dipl. oec, predstavnik sindikata

  II.
  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
  III.
  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske objavljenog dana 20.5.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.
  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.
  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

   

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 21-8/16
  Orašje, 23.6.2016. godine

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

   
  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za javne prihode na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Ministarstvu financija Županije Posavske objavljenog dana 20.5.2016. godine obavještava kandidate koji će dana 7.7.2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za javne prihode….……………………… 1 izvršitelj
  na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

  1. Zakon o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 26/16),
  2. Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15),
  3. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/15),
  4. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15),
  5. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za  državnu službu
  Broj: 21-9/16
  Orašje, 23.6.2016. godine

   

   

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu  radnog mjesta  državnog službenika-stručni suradnik za javne prihode na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Ministarstvu financija Županije Posavske.

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

   

  1. Dunju Kovačević
  2. Edinu Halilović

   

  da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana  7.7.2016. godine (četvrtak)  u 10,00 sati u sali  za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

  Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog  natječaja  obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem kojih ste dužni pripremiti  stručni ispit, kao  i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti