Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 25-6/16
  Orašje, 11.7.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

  I.
  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na poziciju:

  – stručni suradnik za promet i podučavanje vozača…………..………. 1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Zvonko Brkić, dipl. ing. prometa

  Iz reda državnih službenika na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske:

  – Mira Ilišević, dipl.oec.,
  – Fahrudin Garić, dipl.oec., predstavnik sindikata

  II.
  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
  III.
  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 16.6.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.
  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.
  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 25-8/16
  Orašje, 11.7.2016. godine

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za promet i podučavanje vozača u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. Azru Bačinović
  2. Ljiljanu Bilušić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 20.7.2016. godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem kojih ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 25-9/16
  Orašje, 11.7.2016. godine

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-
  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za promet i podučavanje vozača u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 16.6.2016. godine, obavještava kandidate koji će dana 20.7.2016. godine (srijeda) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za promet i podučavanje vozača…………………… 1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme
  1. Zakon o osnovama sigurnosti prometa/saobraćaja na cestama (”Službeni glasnik BiH” broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13),
  2. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98, 48/99),
  3. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14),
  4. Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (”Službeni glasnik BiH” broj: 46/12).

  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti