Više

    Obavijest povjerenstva za državnu službu

    Najčitanije

     

     

     

     

    Bosna i Hercegovina
    Federacija Bosne i Hercegovine
    Županije Posavska
    Vlada
    Povjerenstvo za državnu službu
    Broj: 29-4/16
    Orašje, 09.08.2016. godine

    Na temelju članka 18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Orašje objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

    OBAVJEŠTAVA

    Kandidate:

    1. Matu Dominković

    da će se polaganje stručnog ispita održati dana 18.08.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.

    Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

    Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

    Predsjednik Povjerenstva
    Ružica Ivanović

    Bosna i Hercegovina
    Federacija Bosne i Hercegovine
    Županije Posavska
    Vlada
    Povjerenstvo za državnu službu
    Broj: 29-5/16
    Orašje, 09.08.2016.

    PREDMET: Obavijest o popisu propisa.

    -Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Orašje objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 18.08.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

    za poziciju: stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti ………………………………………………….………..….… 1 izvršitelj

    1. Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10).
    2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
    3. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).

    S poštovanjem

                                                                                                   Predsjednik Povjerenstva
    Ružica Ivanović

    Bosna i Hercegovina
    Federacija Bosne i Hercegovine
    Županija Posavska
    Vlada
    Povjerenstvo za državnu službu
    Broj: 29-2/16
    Orašje, 9.8.2016. godine.

    Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

    RJEŠENJE

    o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
    u Jedinstvenom organu uprave Općine Orašje

    I.

    U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Jedinstvenom organu uprave Općine Orašje na poziciju:

    • stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti……………………………………………..…… 1 izvršitelj

    na neodređeno vrijeme

    Imenuju se:

    Sa liste eksperata:

    • Melita Huseinović, dipl. iur.

    Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Orašje:

    • Manda Kosić, dipl. oec., predstavnik sindikata
    • Ana Živković, mag. iur.

    II.

                Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

    III.

                Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru natječajnog postupka za popunu radnog mjesta državnog službenika po internom natječaju objavljenom dana 19.7.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

    Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

    Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

    V.

                Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

    Predsjednik Povjerenstva
    Ružica Ivanović

     

     

    spot_img
    spot_img

    Posljednje obavijesti