Obavijest povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 29-4/16
Orašje, 09.08.2016. godine

Na temelju članka 18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Orašje objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

  1. Matu Dominković

da će se polaganje stručnog ispita održati dana 18.08.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.

Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 29-5/16
Orašje, 09.08.2016.

PREDMET: Obavijest o popisu propisa.

-Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Orašje objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 18.08.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

za poziciju: stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti ………………………………………………….………..….… 1 izvršitelj

  1. Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10).
  2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
  3. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).

S poštovanjem

                                                                                               Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 29-2/16
Orašje, 9.8.2016. godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Jedinstvenom organu uprave Općine Orašje

I.

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Jedinstvenom organu uprave Općine Orašje na poziciju:

  • stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti……………………………………………..…… 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:

  • Melita Huseinović, dipl. iur.

Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Orašje:

  • Manda Kosić, dipl. oec., predstavnik sindikata
  • Ana Živković, mag. iur.

II.

            Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

III.

            Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru natječajnog postupka za popunu radnog mjesta državnog službenika po internom natječaju objavljenom dana 19.7.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.

            Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti