Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 26-5/16
  Orašje, 12.8.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske

  I.
  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske na poziciju:

  – stručni suradnik za informatičke poslove……………………..………. 1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Saša Nedić, dipl. informatičar

  Iz reda državnih službenika na prijedlog predsjednika Skupštine Županije Posavske:

  – Elvis Živković, dipl. ing. prometa
  – Krunoslav Oršolić, dipl. informatičar, predstavnik sindikata

  II.
  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
  III.
  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske objavljenog dana 4.7.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.
  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.
  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 26-7/16
  Orašje, 12.08.2016. godine
  Na temelju članka 18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za informatičke poslove u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske objavljenog dana 4.7.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidata:
  1. Marka Mamića
  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 24.8.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 26-8/16
  Orašje, 12.8.2016.
  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

   
  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske objavljenog dana 4.7.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 24.8.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:
  za poziciju: stručni suradnik za informatičke poslove……………………….… 1 izvršitelj
  1. Zakon o službenom glasniku Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 17/96),
  2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14),
  3. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/01 i 48/11),
  4. Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 27/14).

  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti