Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 33-8/16
  Orašje, 26.9.2016. godine

   
  Na temelju članka 18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom organu uprave općine Domaljevac-Šamac objavljenog 24.8.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate za poziciju stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika:

  1. Kristinu Adamčević iz Domaljevca
  2. Franju Blažanović iz Bazika i

  Kandidata za poziciju stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Službi za financije i gospodarstvo:

  1. Katarinu Špionjak iz Grebnica
  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 7.10.2016. godine (petak) u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem kojih ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u Jedinstvenom organu općine Domaljevac-Šamac. objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 33-9/16
  Orašje, 26.9.2016. godine

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika- stručni suradnik za
  državnih službenika u Jedinstvenom organu uprave općine Domaljevac-Šamac-stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika, stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Službi za financije i gospodarstvo objavljenog dana 24.9.2016. godine, obavještava kandidate koji će dana 7.10.2016. godine (petak) u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika……………………………………………………………………… 1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  1. Statut općine Domaljevac-Šamac (”Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac” broj: 3/09, 1/10),
  2. Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06, 51/09),
  3. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98, 48/99),
  4. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (” ”Službene novine Federacije BiH” broj: 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),
  5. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14).

  za poziciju: stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika……………………………………………………………………… 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  1. Statut općine Domaljevac-Šamac (”Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac” broj: 3/09, 1/10),
  2. Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06, 51/09),
  3. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98, 48/99),
  4. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13, 11/13 i 2/14).

  S poštovanjem,

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 33-6/16
  Orašje, 26.9.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u Jedinstvenom organu uprave
  općine Domaljevac-Šamac

  I.

  U Povjerenstvo za izbor državnih službenika u u Jedinstvenom organu uprave
  općine Domaljevac-Šamac na poziciju:

  1) stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog
  načelnika…………….…………………………………….….……………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme
  2) stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Službi za financije i gospodarstvo………………………………………………………………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme
  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Melita Huseinović, dipl. pravnik

  Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Domaljevac-Šamac:

  – Miroslav Lucić, dipl. oec. predstavnik sindikata
  – Mirko Abramović, ,dipl. oec.

  II.

  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

  III.

  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom organu uprave općine Domaljevac-Šamac objavljenog dana 24.8.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.

  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.

  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti