Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija
Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu

Broj: 34-7/16
Orašje, 19.10.2016. godine
PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-
Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske objavljenog dana 22.09.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, obavještava kandidata koji će dana 28.10.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:
za poziciju: stručni suradnik za analitičke poslove ……..….……….… 1 izvršitelj
1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
2. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016. godine („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/15).
3. Zakon o proračunima u Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15).
4. Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/05).

S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu

Broj: 34-6/16
Orašje, 19.10.2016.
Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za analitičke poslove u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske objavljenog dana 22.09.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

OBAVJEŠTAVA

Kandidata:

1. Marijana Marošević
da će se polaganje stručnog ispita održati dana 28.10.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Uredu za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu

Broj: 34-4/16
Orašje, 19.10.2016.godine.

 

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva  donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika
u Uredu za povratak raseljeni lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

I.

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

na poziciju:

  • stručni suradnik za analitičke poslove …………………………………………1 izvršitelj

Imenuju se:

Sa liste eksperata:

  • Jozo Agatić, dipl.ekonomist

 

Iz reda državnih službenika:

  • Marko Živković, mag. eknomije,
  • Ivo Radić, dipl.ekonomist

 

II.

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

 

III.

Zadatak Povjerenstva  iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje  prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za raseljene Vlade Županije Posavske, objavljenog dana 22.09.2016. godine na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.

Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

 

V.

            Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

 

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti