Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za  državnu službu

  Broj:21 -6/15

  Orašje, 18.01.2016. godine

   

   

  Na temelju članka 18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  internog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika stručni suradnik za biljnu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljenog dana 17.12.2015.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske

   

   

   

  OBAVJEŠTAVA

   

  Kandidata:

   

  1. Darka Mikić

   

   

  da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana  28.01.2016. godine (četvrtak)  u 10,00 sati u sali  za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

  Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit  će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog  natječaja  obavještavamo Vas da su popis propisa  temeljem koji ste dužni pripremiti  stručni ispit, kao  i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za  državnu službu

  Broj: 21-7/15

  Orašje, 18.01.2016. godine

   

   

  PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

   

   

  Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  internog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika  u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava Županije Posavske objavljenog dana 17.12.2015.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata  koji će dana  28.01.2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

   

  za poziciju: stručni suradnik za  biljnu proizvodnju  u Poljoprivrednoj stručnoj službi Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske ….… 1 izvršitelj

   

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);
  2. Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnome razvitku („Službene novine Federacije BiH“broj: 42/10);
  3. Zakon o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“broj: 88/07, 4/10, 27/12, 7/13);
  4. Uredba o uredskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federaciji BiH“ broj: 20/98).

   

   

  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu

  Broj: 21-4/15

  Orašje, 12.01.2016.godine.

   

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva  donosi

   

  RJEŠENJE

  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika

  u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

   

  I.

  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske na poziciju:

   

  1) stručni suradnik za biljnu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi……1 izvršitelj

  na neodređeno vrijeme

   

  Imenuju se:

   

  Sa liste eksperata:

  • Zvonko Marković, dipl.ing. poljoprivrede

   

  Iz reda državnih službenika na prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

  • Nermin Delić, dipl.ing. poljoprivrede,
  • Anto Mikić, dipl.ing. poljoprivrede, predstavnik sindikata

   

  II.

  Povjerenstv0 iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

   

  III.

  Zadatak Povjerenstva  iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje  prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, objavljenog dana 17.12.2015. godine na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

  IV.

              Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnog službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

   

  V.

              Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

   

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti