Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 2-5/16
  Orašje, 19.2.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
  državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14)i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime
  Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE

  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

  I.

       U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za poziciju:

  viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove………..…1 izvršitelj,
  radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Rizama Tukulj dipl. pravnik

  Iz reda državnih službenika na prijedlog županijskog ministra prosvjete, znanosti, kulture i
  športa:

  – dr.sc. Marko Nedić, dipl. pedagog
  – Drago Kopić, dipl. pravnik, predstavnik sindikata

  II.

  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima
  i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

  III.

  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni
  natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016.godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, oglasnoj ploči Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za
  podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.

  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.

  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 2-8/16
  Orašje, 19.02.2016. godine

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg
  znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016. godine,
  obavještava kandidata koji će dana 02.03.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:
  za poziciju: viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove Ministarstvu
  prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske ……….…..…….……….… 1 izvršitelj

  1. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99);
  2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji
  3. Zakon o osnovnom školstvu (”Narodne novine Županije Posavske” broj 3/04, 4/04, 8/08,
  4. Zakon o srednjem školstvu (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 3/08,Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);7/12, 10/13);4/11, 7/12, 10/13);

  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj:2 -7/16
  Orašje, 19.02.2016. godine

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
  („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016. godine

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. Azru Bačinović
  2. Ivanu Ivanović
  3. Sadiku Moranjkić Kanlić
  4. Maida Mujkić
  5. Pavu Oršolić
  6. Marka Vukić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 02.03.2016. godine (srijeda) u 11,00
  sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u
  važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da
  su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o
  imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti,
  kulture i športa Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije
  Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti