Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 4-5/16
Orašje, 21.3.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske

I.
U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske na poziciju:

– stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove………. 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Gabtrijela Martinović Dominković, dipl.pravnik

Iz reda državnih službenika na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske:

– Drago Kopić, dipl. pravnik, predstavnik sindikata
– Ivan Nedić, dipl. pravnik.

II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
III.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske objavljenog dana 26.2.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.
Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.
Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

 

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 4-7/16
Orašje, 21.03.2016. godine

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske objavljenog dana 26.02.2016. godine

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Azru Bačinović
2. Marka Dujak
3. Kristinu Đurić
4. Elnu Ganić
5. Šejlu Hadžidedić
6. Pavu Oršolić

da će se polaganje stručnog ispita održati dana 31.03.2016. godine u 10,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske , objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za  državnu službu
Broj: 4-8/16
Orašje, 21.03.2016. godine

 

 

PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

 

 

Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika  u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske objavljenog dana 26.02.2016.  godine  obavještava kandidate  koji će dana  31.03.2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

 

za poziciju: stručni suradnik za  upravne i normativno-pravne poslove  u Ministarstvu

pravosuđa i uprave Županije Posavske ………………………..… 1 izvršitelj

 

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);
  2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“broj: 2/98, 48/99);
  3. Zakon o pečatu Županije Posavske („Narodne novine Federacije BiH“broj:1/96);
  4. Zakon o udrugama i fondacijama („Službene novine Federaciji BiH“ broj: 45/02).

 

 

S poštovanjem

                                                                                              Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                    Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti