Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Vlada

  Povjerenstvo za državnu službu

  Broj: 16-5/15

  Orašje, 27.10.2015.godine.

   

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva  donosi

   

  RJEŠENJE

  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika

  u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

   

  I.

  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za poziciju:

   

  1) stručni suradnik za plan, analizu, ekonomske poslove, praćenje šumsko-gospodarskih osnova i integralnu zaštitu šuma .…………………..……….1 izvršitelj

   

   

  Imenuju se:

   

  Sa Liste eksperata:

  • Zvonko Marković, dipl.ing. poljoprivrede

   

  Iz reda državnih službenika na prijedlog na prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske:

  • Kasim Aljić, dipl. ing šumarstva,
  • Nada Ević, dipl.ing. poljoprivrede- predstavnik sindikata

   

   

  II.

  Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

   

  III.

  Zadatak Povjerenstava  iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje  prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljenog dana 24.9.2015. godine na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.

  Naknada za rad članovima Povjerenstava iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

   

  V.

  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

   

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 16-7/15
  Orašje, 29.10.2015. godine
  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za plan, analizu, ekonomske poslove, praćenje šumsko-gospodarskih osnova i integralnu zaštitu šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljenog dana 24.9.2015.godine na službenoj Internet stranici, oglasnoj ploči Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske i Službe za upošljavanje Županije Posavske

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidata:

  1. Velid Subašić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 10.11.2015. godine u 12,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Županije Posavska

  Vlada

  Povjerenstvo za  državnu službu

  Broj: 16-8/15

  Orašje, 29.10.2015.

   

   

  PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

   

   

   

   

  Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika  u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljenog dana 24.9.2015.  godine  na službenoj  Internet stranici, oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske i Službe za upošljavanje Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana  10.11.2015. godine u 12,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

   

   

  za poziciju: stručni suradnik za plan, analizu, ekonomske poslove, praćenje šumsko-gospodarskih osnova i integralnu zaštitu šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske ……..……………………………….… 1 izvršitelj

   

   

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14),
  2. Uredba o uredskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 20/98),
  3. Zakon o šumama (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 9/13),
  4. Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 1/14).

   

   

   

  S poštovanjem

   

   

       Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti