Obavijest Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj:03-05-165/16
Datum, 20.06.2016. godine

Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Goran Dujak  iz Odžaka

  1. Ljiljana Bilušić iz Potočana

da će se  polaganje  ispita općeg znanja  održati dana  28.06.2016. godine  u  12 sati, u  zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju  ispita  općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u  iznosu od  200,00 KM kandidat je dužan  uplatiti  na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita  općeg znanja“.

            Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz  o uplati troškova ispita općeg znanja.

                                                                                                                        MINISTRICA

                Ana Andrić dipl.pravnik

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti