Više

  Obavijest subjektima koji upravljaju otpadom

  Najčitanije

  Donošenjem “Uredbe o informacijskom sustavu upravljanja otpadom” u Službenom listu FBiH br. 97/18, koja je stupila na snagu 13.12.2018.g. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stvorilo zakonski uvjet za pripremu i kreiranje Informacijskog sustava upravljanja otpadom.

  Fond za zaštitu okoliša FBiH je sa UNDP-om kao partnerom pokrenuo realizaciju pripreme i izgradnje Informacijskog sustava upravljanja otpadom krajem 2019.godine, a sve kao dio većeg projekta pod nazivom “Urban LED”. Odabrani konzorcij kompanija EUROBIT d.o.o. Sarajevo i JLZ d.o.o. Sarajevo su 15 mjeseci radili na projektiranju Informacijskog sustava, sa svim njegovim komponentama, da bi Informacijski sustav bio završen i predat na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša FBiH u prosincu 2020.godine.

  Informacijski sustav upravljanja otpadom Federacije BiH je pušten u operativnu uporabu 01.01.2021.godine.
  Prema Uredbi o informacijskom sustavu upravljanja otpadom obveznici izvješćivanja, tj. obveznici registracije i direktnog unosa podataka u informacijski sustav su:
  a) Subjekti upravljanja otpadom – koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom (kao što su javna i privatna komunalna poduzeća, sakupljač otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, subjekti koji upravljaju zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, subjekti koji proizvode gorivo iz otpada ili koriste otpad kao gorivo, itd.)
  b) Subjekti koji kao rezultat svoje djelatnosti ili proizvodnog procesa proizvode /imaju otpad;
  c) Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji proizvode i/ili uvoze proizvode u BiH.

  Svi subjekti koji upravljaju otpadom (a) kao i subjekti koji kao rezultat svog radnog i proizvodnog procesa proizvode/imaju otpad (b) se trebaju registrirati u Informacijski sustav upravljanja otpadom FBiH i dostaviti podatke za 2020.godine. najkasnije do 30.06.2021.godine. Proizvođači i uvoznici proizvoda (c) (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada su dužni registrirati se i dostaviti podatke u informacijski sustav upravljanja otpadom za 2020.g. najkasnije do 31.03.2021. godine.

  Pozivaju se svi obveznici izvješćivanja da ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše registraciju i dostavu podataka u Informacijski sustav upravljanja otpadom Federacije BiH u datim rokovima. Napominjemo da će jedan o preduvjeta učešća na Javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH biti i registracija u redovno dostavljanje podataka u informacijski sustav upravljanja otpadom.

  Dodatne informacije možete naći na www.fzofbih.org.ba i www.otpadfbih.ba, e-mail obavijest@fzofbih.org.ba kao i na telefon 033 723 680, izvijestili su iz Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti