Više

  Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Ured za povratak raseljenih lica –
  prognanika i izbjeglica
  Broj: 01/IV-36-42-07/16
  Odžak, 31.10.2016. godine

   
  Na temelju članka 4 Pravilnik o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/14)

  Obavještavamo

  kandidata s Liste uspješnih kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita za poziciju – stručni suradnik za analitičke poslove u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručni suradnik za analitičke poslove:
  – Marijana Maroševića da će se razgovor obaviti dana 03.11.2016. (četvrtak) u 10:00 sati, u prostorijama Ureda za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica.

  Ured za povratak raseljenih lica –
  izbjeglica i prognanika

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti