Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Ured za povratak raseljenih lica –
prognanika i izbjeglica
Broj: 01/IV-36-42-07/16
Odžak, 31.10.2016. godine

 
Na temelju članka 4 Pravilnik o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/14)

Obavještavamo

kandidata s Liste uspješnih kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita za poziciju – stručni suradnik za analitičke poslove u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručni suradnik za analitičke poslove:
– Marijana Maroševića da će se razgovor obaviti dana 03.11.2016. (četvrtak) u 10:00 sati, u prostorijama Ureda za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica.

Ured za povratak raseljenih lica –
izbjeglica i prognanika

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti