Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik

Broj: 01-34-709-4/16
Orašje, 07.07.2016. godine

 
PREDMET: Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

 
Na temelju članka 4.(1) Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/14), obavještavamo kandidata sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova Općine Orašje – Đuru Miškovića da će se razgovor obaviti dana 11.07.2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Orašje, ured br. 37. u 08,30 sati.

Općinski načelnik

Đuro Topić, dipl.ing.el.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti