Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
S K U P Š T I N A

Broj: 01-49-56-9/16
Domaljevac, 26.08.2016. godine
PREDMET: Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata;

Temeljem članka 4.(1) Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/14), obavještavamo kandidata sa Liste uspješnih kandidata, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za informatičke poslove u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske – Marka Mamić, da će se razgovor obaviti dana 30.08.2016.godine (utorak), u 9:00 sati, u prostorijama Skupštine Županije Posavske.

Predsjednik Skupštine
Joso Marković

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti