Više

  Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  S K U P Š T I N A

  Broj: 01-49-56-9/16
  Domaljevac, 26.08.2016. godine
  PREDMET: Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata;

  Temeljem članka 4.(1) Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/14), obavještavamo kandidata sa Liste uspješnih kandidata, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za informatičke poslove u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske – Marka Mamić, da će se razgovor obaviti dana 30.08.2016.godine (utorak), u 9:00 sati, u prostorijama Skupštine Županije Posavske.

  Predsjednik Skupštine
  Joso Marković

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti