Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Broj: 08-01-146-9/15

Orašje, 11.11. 2015. godine

 

 

PREDMET: Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata;

 

 

Na temelju članka 4.(1) Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/14), obavještavamo  kandidata sa Liste uspješnih kandidata, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za plan, analizu, ekonomske poslove, praćenje šumsko-gospodarskih osnova i integralnu zaštitu šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske – Velida Subašić, da će se razgovor obaviti dana 13. 11. 2015. godine (petak), u 11:00 sati, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, ured broj 6.

 

 

 

                                                               Ministar

                                                                                                            Mato Brkić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti