Više

  Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija BiH
  Županija Posavska
  OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
  Općinski načelnik
  Broj: 01-34-567-4/16
  Domaljevac, 20. 05. 2016. godine

  PREDMET: Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

  Poštovani,

  sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručnog suradnika za poslove matičnog ureda u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac, Vesna Anđić da će se razgovor obaviti dana 25. 05. 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148.

  S poštovanjem!

  Općinski načelnik
  Mario Jurkić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti