Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
Općinski načelnik
Broj: 01-34-567-4/16
Domaljevac, 20. 05. 2016. godine

PREDMET: Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

Poštovani,

sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručnog suradnika za poslove matičnog ureda u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac, Vesna Anđić da će se razgovor obaviti dana 25. 05. 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148.

S poštovanjem!

Općinski načelnik
Mario Jurkić, prof.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti