Više

  Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  KABINET MINISTRA
  O R A Š J E

   

  Broj:02-1-34-119/16-10
  Orašje,30.08.2016.godine

  PREDMET: Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata.-

  Na temelju članka 4.(1)Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa Liste uspješnih kadidata(„Narodne novine Županije Posavske“broj 3/14),obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata,utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnih mjesta – Stručni suradnik za prvostupanjske upravne postupke u Odsjeku za aministraciju Domaljevac-Šamac u MUP ŽP-e, – Stručni suradnik za plan,analizu i izvješćivanje u Kabinetu ministra u MUP ŽP-e, – Stručni suradnik za planiranje,analizu i stalna materijalna sredstva u Odsjeku za potporu Uprave za administraciju i potporu MUP ŽP-e, da će se razgovori obaviti dana 31.08.2016.godine (srijeda) u slijedećim terminima:

  1. Nevenka Leovac u 10,30 sati
  2. Ruža Đukić u 11,00 sati
  3. Svjetlana Topić u 11,30 sati

  Razgovori će se obaviti u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske.

  M I N I S T A R
  Meho Delić

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti