Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
O R A Š J E

 

Broj:02-1-34-119/16-10
Orašje,30.08.2016.godine

PREDMET: Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata.-

Na temelju članka 4.(1)Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa Liste uspješnih kadidata(„Narodne novine Županije Posavske“broj 3/14),obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata,utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnih mjesta – Stručni suradnik za prvostupanjske upravne postupke u Odsjeku za aministraciju Domaljevac-Šamac u MUP ŽP-e, – Stručni suradnik za plan,analizu i izvješćivanje u Kabinetu ministra u MUP ŽP-e, – Stručni suradnik za planiranje,analizu i stalna materijalna sredstva u Odsjeku za potporu Uprave za administraciju i potporu MUP ŽP-e, da će se razgovori obaviti dana 31.08.2016.godine (srijeda) u slijedećim terminima:

1. Nevenka Leovac u 10,30 sati
2. Ruža Đukić u 11,00 sati
3. Svjetlana Topić u 11,30 sati

Razgovori će se obaviti u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske.

M I N I S T A R
Meho Delić

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti