Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
Općinski načelnik
Broj: 01-34-906-8/16
Domaljevac, 11. 10. 2016. godine
PREDMET: Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

Poštovani,

sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnih mjesta:

– stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika, Franju Blažanovića da će se razgovor obaviti dana 17. 10. 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148 i
– stručnog suradnika za međunarodnu suradnju u Službi za financije i gospodarstvo općine Domaljevac-Šamac, Katarinu Špionjak da će se razgovor obaviti dana 17. 10. 2016. godine sa početkom u 09,30 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148.

S poštovanjem!

 

Općinski načelnik
Mario Jurkić, prof.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti