Više

  Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija BiH
  Županija Posavska
  OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
  Općinski načelnik
  Broj: 01-34-906-8/16
  Domaljevac, 11. 10. 2016. godine
  PREDMET: Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

  Poštovani,

  sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnih mjesta:

  – stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika, Franju Blažanovića da će se razgovor obaviti dana 17. 10. 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148 i
  – stručnog suradnika za međunarodnu suradnju u Službi za financije i gospodarstvo općine Domaljevac-Šamac, Katarinu Špionjak da će se razgovor obaviti dana 17. 10. 2016. godine sa početkom u 09,30 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148.

  S poštovanjem!

   

  Općinski načelnik
  Mario Jurkić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti