Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
Općinski načelnik
Broj: 01-34-2367-4/15
Domaljevac, 05. 02. 2016. godine

Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

 

sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac, Maria Ćoškovića i Azru Bačinović da će se razgovor obaviti dana 15. 02. 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148.

 

Općinski načelnik
Mario Jurkić, prof.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti