Više

  Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija BiH
  Županija Posavska
  OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
  Općinski načelnik
  Broj: 01-34-2367-4/15
  Domaljevac, 05. 02. 2016. godine

  Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

   

  sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac, Maria Ćoškovića i Azru Bačinović da će se razgovor obaviti dana 15. 02. 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148.

   

  Općinski načelnik
  Mario Jurkić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti