Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Ministarstvo prosvjete, znanosti,kulture i športa  

Broj: 06-34-1279-6/15
Orašje, 11.03.2016. godine

Obavijest za kandidate sa liste uspješnih kandidata

sukladno članku 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta stručnog suradnika za upravne i normativno-pravne poslove u Ministarstvu prosvjete, znanosti kulture i športa Županije Posavske: Azra Bačinović, Ivana Ivanović, Sadika Moranjkić Kanlić i Pavo Oršolić, da će se razgovor obaviti dana 15. 03. 2016. godine sa početkom u 12,00 sati u zgradi Vlade Županije Posavske, u prostorijama Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, Obilaznica Jug 1 bb Orašje.

MINISTAR
Mario Pejić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti