Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna  i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Ured za gospodarski razvoj Županije Posavske

Broj: 01-VII-34-19/16
Orašje, 16.03.2016.g.

 

 

 

PREDMET:  Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

 

Na temelju članka 4.(1) Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za planiranje i upravljanje razvojem u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske: Azra Bačinović, Mario Brkić, Marijan Marošević, Marko Vukić, da će se razgovor obavit dana 18.03.2016. godine sa početkom u 13,00 sati u zgradi Vlade Županije Posavske, u prostorijama Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske.

 

Direktor Ureda

___________________

Franc Kljajić

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti