Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Broj: 03-34-193-5/16
Odžak, 06.04.2016. godine

 

 

Predmet: Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata;

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske: Marka Dujaka, Kristinu Đurić i Šejlu Hadžidedić, da će se razgovor obaviti dana 11.04.2016. godine (ponedjeljak), u 11,00 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske, Glavni trg bb, Odžak.

 

 

                                                                                      MINISTRICA
_____________________
Ana Andrić, dipl. pravnik

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti