Obavijest za studente Medicinskog fakulteta

Najčitanije

U skladu s Odlukom o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 1/06, 7/08, 2/19) pravo na stipendiju može ostvariti svaka osoba koja:

-je redoviti student medicinskog fakulteta, u zemlji ili inozemstvu,
-ima prebivalište na području Županije Posavske,
-se pismeno obveže na radni angažman (upošljavanje) u zdravstvenoj ustanovi Županije Posavske nakon završetka studija, najmanje za dužinu stipendiranog razdoblja,
-ne koristi stipendiju po drugom osnovu financiranu iz sredstava Županije Posavske, odnosno općina u njezinom sastavu.

Zahtjev za stipendiranje podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, Jug 1. bb. 76 270 Orašje do 01.12. tekuće godine.

Uz zahtjev za stipendiranje se prilaže dokumentacija iz članka 7. Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 031-711-991.

MINISTAR
Damir Živković, mag. oec.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti