Obavijest za sve zainteresirane privredne subjekte osposobljene za izvođenje radova na izradi horizontalne signalizacije

Najčitanije

 

 

 

 

 

BOSNA i HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
O R A Š J E

Na temelju članka 28. točka (4) Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), kao i Odluke, Vlade Županije Posavske, o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabavke-radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj, broj: 01-02-439/16 od 09.09.2016.godine, Ministarstvo prometa,veza,turizma i zaštite okoliša Županije Posavske daje sljedeću:

OBAVIJEST

Obavještavamo sve zainteresirane privredne subjekte osposobljene za izvođenje radova na izradi horizontalne signalizacije na 56 kilometara regionalnih cesta u Županiji Posavskoj da u postupku provođenja javne nabavke pregovaračkim postupkom bez obavještenja o javnoj nabavi, Tendersku dokumentaciju mogu dobiti na temelju upućenog zahtjeva za preuzimanje na e-mail: minprom.zupposavske@yahoo.com ili na fax: 031-713-330.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti na sljedeće načine: osobno u uredu ministarstva soba br.43, slanjem poštom ili e-mailom. Ista se može preuzeti počevši od četvrtaka, 15.09.2016.godine , a krajnji rok preuzimanja je srijeda 21.09.2016. do 16 sati.
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je –najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ministarstvo,prometa,veza,turizma i zaštite okoliša

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti