Više

  Obavijest za sve zainteresirane privredne subjekte osposobljene za izvođenje radova na izradi horizontalne signalizacije

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  BOSNA i HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
  O R A Š J E

  Na temelju članka 28. točka (4) Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), kao i Odluke, Vlade Županije Posavske, o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabavke-radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj, broj: 01-02-439/16 od 09.09.2016.godine, Ministarstvo prometa,veza,turizma i zaštite okoliša Županije Posavske daje sljedeću:

  OBAVIJEST

  Obavještavamo sve zainteresirane privredne subjekte osposobljene za izvođenje radova na izradi horizontalne signalizacije na 56 kilometara regionalnih cesta u Županiji Posavskoj da u postupku provođenja javne nabavke pregovaračkim postupkom bez obavještenja o javnoj nabavi, Tendersku dokumentaciju mogu dobiti na temelju upućenog zahtjeva za preuzimanje na e-mail: minprom.zupposavske@yahoo.com ili na fax: 031-713-330.
  Tenderska dokumentacija može se preuzeti na sljedeće načine: osobno u uredu ministarstva soba br.43, slanjem poštom ili e-mailom. Ista se može preuzeti počevši od četvrtaka, 15.09.2016.godine , a krajnji rok preuzimanja je srijeda 21.09.2016. do 16 sati.
  Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je –najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

  Ministarstvo,prometa,veza,turizma i zaštite okoliša

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti