Više

  Obavijest za volontere

  Najčitanije

  Iz Ureda predsjednika Vlade Županije Posavske obavještavaju sve volontere koji će odrađivati volonterski staž u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj da dođu u ponedjeljak 07.12. 2015. u devet sati u amfiteatar Školskog Centra fra Martina Nedića u Orašju. Na tom će skupu volontere pozdraviti predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić. Volonteri će tada dobiti i sve potrebne obavijesti o odrađivanju volonterskog staža.

  Volonteri će se od utorka 8. prosinca 2015. od 8 sati javiti na mjesta gdje su raspoređeni.
  Ovdje možete pročitati popis volontera.

  Andrijanić Ana, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžaka,
  Antičević Anita, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Baotić Danijel, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Baotić Ivan, Zajednička služba Vlade,
  Baotić Marijana, Ured za gospodarski razvoj Županije Posavske.
  Baotić Matej, Zajednička služba Vlade,
  Baotić Monika, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Baotić Tatjana, Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa.
  Barišić Ivana, Agencija za privatizaciju.
  Bikić Safet, Ministarstvo financija.
  Čičić Pavo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  Čočaj Jetmir, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Ćošković Anđela, Skupština Županije Posavske,
  Ćošković Katarina, Osnovna škola Braće Radića Domaljevac,
  Dajana Brkić, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžaka,
  Damjanović Jurka, Srednja škola Pere Zečevića Odžak,
  Delić Ivica, Osnovna škola Stjepana Radića Oštra Luka,
  Delić Martina, Osnovna škola Stjepana Radića Oštra Luka,
  Delić Melina, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak,
  Dominković Davor, Uprava za civilnu zaštitu Županije Posavske,
  Dominković Katarina, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Dujak Marko, Ministarstvo pravosuđa,
  Džoić Josip, Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala.
  Džoić Marija, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Džoić Marina, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Emić Emina, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak,
  Garić Fata, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša.
  Grgić Šimo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  Hadžidedić Jasmina, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžaka,
  Hadžikadunić Arnisa, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja,
  Halibašić Sabina, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Halilčević Alena, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak.
  Halilović Fatima, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Husejinović Rasim, Skupština Županije Posavske.
  Ilić Tomislav, Općinsko pravobraniteljstvo Odžak,
  Ilišević Ivan, Općinski sud Orašje,
  Ilišević Magdalena, Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala,
  Ivanović Mirjana, Ured za gospodarski razvoj Županije Posavske,
  Ivetić Damir, Zajednička služba Vlade.
  Jahić Amela, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Jazvić Marija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  Jurišić Ružica, Vlada Županije Posavske,
  Jusufović Fatima, ŠC fra Martina Nedića Orašje.
  Kabaklić Deniz, Osnovna Škola Orašje.
  Kaltić Elma, Skupština Županije Posavske,
  Karić Almira, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Kesić Irena, Skupština Županije Posavske,
  Kešinović Irena, Županijska uprava za inspekcijske poslove.
  Kičin Selma, Školski centar fra Martina Nedića,
  Klaić Martina, Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala,
  Knežević Denis, Služba za odnose s javnošću.
  Kobaš Magdalena, Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa,
  Kolaković Željka, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
  Kopić Amela, Ministarstvo financija,
  Kopić Marijan, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  Koturić Ivančica, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Krištić Ivan, Općinski sud Orašje,
  Kurdić Magdalena, Ministarstvo unutarnjih poslova.
  Leovac Kristina, Skupština Županije Posavske,
  Leovac Ružica, Skupština Županije Posavske,
  Lukač Teea, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša,
  Lušić Antonija, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
  Lušić Janja, Osnovna škola Braće Radića Domaljevac.
  Mario Baotić, Osnovna škola Orašje,
  Marjančević Magdalena, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Marković Katarina, Kantonalno tužiteljstvo,
  Marković Marijana, Ured za zakonodavstvo.
  Marošević Magdalena, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja.
  Marošević Marina, Zajednička služba Vlade,
  Marošević Pero, Ured za raseljene,
  Marošević Vladimir, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  Matanović Ana, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  Matić Ivo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  Matolić Marko, ŠC fra Martina Nedića Orašje,
  Mijatović Ilija, Skupština Županije Posavske,
  Mijatović Josip, Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa,
  Mikičić Mirela,Ministarstvo branitelja,
  Mikić Davor, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  Mikić Ivana, Kantonalno tužiteljstvo,
  Mikić Katarina, Osnovna škola Stjepana Radića Oštra Luka,
  Mikić Marija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Miličić Andrea, Ministarstvo financija,
  Mišković Kata, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Mišković Mateja, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Mišković Tea, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
  Mujčinović Nensi, Osnovna Škola Orašje,
  Nedić Marinko, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Orkić Katarina, Srednja strukovna škola Orašje,
  Orkić Ružica, Osnovna škola A. G. Matoša Vidovice.
  Oršolić Ana, Ministarstvo branitelja,
  Oršolić Kristina, Zajednička služba Vlade,
  Pejičić Mara, Srednja strukovna škola Orašje,
  Pejić Ivan, Osnovna škola Stjepana Radića Oštra Luka.
  Perić Veronika, Srednja strukovna škola Orašje,
  Pobrić Jasmin, Ministarstvo financija,
  Podgorić Enisa, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak,
  Prgić Marko, Uprava za civilnu zaštitu Županije Posavske,
  Radić Mato, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike.
  Sadiković Namik, Srednja strukovna škola Orašje,
  Sejdić Elmir, Županijsko pravobraniteljstvo,
  Serezić Samela, Osnovna škola Orašje,
  Stanić Josip, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Stanić Marko, Ministarstvo financija,
  Svrzlić Jelena, Osnovna škola Vladimira Nazora Odžaka,
  Tomašević Marijana, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Tukulj Esmera, Srednja strukovna škola Orašje.
  Tuzlak Ivana, Osnovna škola Braće Radića Domaljevac,
  Tvica Malik, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Vincetić Ankica, Ministarstvo financija,
  Vincetić Dijana, Osnovna škola fra Ilije Starčevića, Tolisa,
  Vuković Dalibor, Srednja strukovna škola Orašje,
  Zolotić Melina, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Živković Ilija, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Živković Josip, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja,
  Živković Josip, Općinsko pravobraniteljstvo Orašje,
  Živković Josipa, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike,
  Živković Martina, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  Živković Matej, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Živković Matija, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  Živković Mato, Zajednička služba Vlade,
  Župarić Antonija, Ministarstvo unutarnjih poslova,
  Župarić Tomislav, Zajednička služba Vlade,
  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti