Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata-Jedinstveni organ uprave Općine Orašje

1142

Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata-stručni suradnik za pripremu projektne dokumentacije i vođenje projekata u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu