Obavijesti za kandidate sa listi uspješnih kandidata-Jedinstveni organ uprave Općine Orašje

1345

Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata-stručni suradnik za javne nabave

Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata-stručni suradnik za pripremu projektne dokumentacije

Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata -stručni suradnik za proračun

Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata-stručni suradnik za operativne poslove

Obavijest za kandidata sa Liste uspješnih kandidata -stručni suradnik za poslove naplate parkiranja