Obavijesti za kandidate sa Listi uspješnih kandidata – Ured za razvoj i europske integracije Županije Posavske

1931

 

 

 

 

 

Obavijesti za kandidate sa Listi uspješnih kandidata za pozicije:

Stručni suradnik za planiranje i upravljanje razvojem

Stručni suradnik za pripremu i realizaciju projekata

Stručni suradnik za regionalnu i međunarodnu suradnju