Više

  Obavjest Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja
  Broj:03-05-187 /15
  Datum, 04.12.2015. godine

  Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. DARIO MAMUZIĆ iz Bazika

  2. ŠEJLA HADŽIDEDIĆ iz Odžaka

  3. MARIJANA MARTINOVIĆ iz Orašja

  4. ILIJA BERNATOVIĆ iz Donje Mahale

  5. ANĐELKA JOVIĆ iz Kopanica

  da će se polaganje ispita općeg znanja održati dana 18.12.2015. godine u 12 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju ispita općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u iznosu od 200,00 KM kandidat je dužan uplatiti na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722 611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita općeg znanja“.

  Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz o uplati troškova ispita općeg znanja.

  Predsjednik
  Safeta Sejdić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti