Objava Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za  državnu službu

Broj:24 -8/15

Orašje, 18.01.2016. godine

 

 

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent) u Općinskom sudu u Orašju objavljenog dana 18.12.2015.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske

 

 

 

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

 1. Azru Bačinović
 2. Vesnu Vincetić

 

 

da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana 02.02.2016. godine  u 13,00 sati u sali  za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit  će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog  natječaja  obavještavamo Vas da su popis propisa  temeljem koji ste dužni pripremiti  stručni ispit, kao  i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za  državnu službu

Broj: 24-9/15

Orašje, 18.01.2016. godine

 

 

PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

 

 

Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika  u Općinskom sudu u Orašju objavljenog dana 18.12.2015.  godine  na službenoj  Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidate  koji će dana  02.02.2016. godine u 13,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

 

za poziciju: stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni  

referent) u Općinskom sudu u Orašju ……….…..…….……….… 1 izvršitelj

 

 1. Zakon o zemljišnim knjigama Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“broj: 58/02, 19/03 i 54/04).
 2. Pravilnik o postupanju u zemljišno-knjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“: 5/03).
 3. Zakon o vanparničnom postupku (”Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05).
 4. Zakon o stvarnim pravima (”Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13).
 5. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);
 6. Zakon o ovršnom postupku (”Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03,52/03, 33/06 39/06 i 39/13)
 7. Pravilnik o elektronskom vođenju zemljišnih knjiga (”Službene novine Federacije BiH”, broj 5/03).

 

S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu

Broj: 24-6/15

Orašje, 12.01.2016.godine.

 

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva  donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika

u Općinski sud u Orašju

 

I.

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Općinski sud u Orašju na poziciju:

 

1) stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent)……1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

 

Imenuju se:

 

Sa liste eksperata:

Rizama Tukulj, dipl.pravnik

 

Iz reda državnih službenika na prijedlog predsjednika  Općinskog suda u Orašju:

 • Đuro Lukačević, dipl. pravnik,
 • Ivan Nedić, dipl. pravnik, predstavnik sindikata

 

II.

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

 

III.

Zadatak Povjerenstva  iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje  prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju, objavljenog dana 18.12.2015. godine na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.

            Naknada za rad članovima Povjerenstava iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

 

V.

            Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti