Više

  OBRASCI ZA IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

  Najčitanije

  Sukladno odredbi članka 23.(3) Zakona o riznici u Federaciji BiH ministrica financija Federacije BiH donijela je Uputu o izvršavanju proračuna s jedinstvenog računa riznice („Službene novine FBiH“, broj: 34/16), a koja je stupila na snagu 12.05.2016. godine. Uputom su propisani obrasci koje su proračunski korisnici dužni koristiti pri izvršavanju proračuna, a koje možete preuzeti na donjem linku.

  Obrasci

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti