Više

  Obuka korisnika aplikacije DR SHARE

  Najčitanije

  U okviru projekta DR SHARE, u informatičkom kabinetu Srednje strukovne škole u Orašju, održana je dvodnevna obuka za aplikaciju koja će pomoći pri unapređivanju upravljanja sustavima civilne zaštite u uvjetima katastrofa. Aplikacija će biti u primjeni na području Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj, Sremskog okruga AP Vojvodine u Srbiji, te Županije Posavske u Bosni i Hercegovini. Obuka je održana za 12 naprednih korisnika aplikacije. Aplikaciju su predstavili predstavnici tvrtke Infosistem Zagreb Tatjana Pinhak i Ivan Andrić.
  Projekt DR SHARE (engl. „Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ u prijevodu „Smanjenje katastrofa, standardizirana analiza opasnosti i procjena rizika“) započeo je s provedbom 1.1.2016. te će trajati 18 mjeseci. Vrijednost projekta je 281.222 EUR od čega Europska komisija osigurava 210.227,00 EUR (74,75%).
  Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, dok su partneri iz Hrvatske: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, te Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Partneri s područja Srbije su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine te Fond “Europski poslovi” AP Vojvodine, a s područja Bosne i Hercegovine partner je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti