Više

  Očekuje se povlačenje vode u korita i stabilizacija vodostaja u rijekama

  Najčitanije

  Prestanak padavina tijekom protekle noći uvjetovalo je stagnaciju i blago opadanje vodostaja na većini hidroloških stanica na rijekama Una i Sana. Danas i narednih dana ne prognoziraju se nove značajnije padavine tako da se, prema rezultatima simulacijskih sustava, očekuje povlačenje vode u korita i stabilizacija vodostaja u rijekama.
  Na svim ostalim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH uglavnom se bilježi opadanje vodostaja i normalno hidrološko stanje. Blagi porast vodostaja je na neposrednom slivu rijeke Save u Odžačkoj i Srednjoj Posavini. Prema trenutnim rezultatima simulacija prognostičkih sistema, ne bi trebalo doći do proglašenja redovne odbrane od poplava na ovom području, javljaju u posljednjem izvješće iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

  Kako bi se uvjerili u stabilnost vodozaštitnih objekata u Posavini danas će područje Županije Posavske (Odžak) obići direktor AVP Sava Sejad Delić sa pomoćnikom, rukovoditelj sektora za upravljanje vodama Almirom Prljačom, u pratnji ravnatelja Civilne zaštite Županije Posavske Ilijom Jezidžićem. Na tom su potezu imali i intervenciju u Svilaju na saniranju klizišta što je na vrijeme sanirano, tvrde u Civilnoj zaštiti Županije Posavske.

  -U Županiji Posavskoj se nakon 2014. poplavne godine značajno povećao stupanj zaštite od poplava, jer je na cijelom dijelu zemljanih nasipa u Posavini trenutačno zaštitno nadvišenje na stogodišnje vode, plus 1,20 metara. Izgrađen je i čvrsti parapetni zid u Grebnicama. Smatram da nema bojazni od postojećeg nadolaska vodostaja rijeka u Posavini. Za sada je još uvijek mjera Pripremno stanje obrana od poplava, dakle prvi stupanj, nakon čega tek idu redovite mjere. Budući nema ugroze od poplava, stanje je stabilno te predviđam da će se na tom stadiju i zadržati, izjavio je ravnatelj Civilne zaštite Županije Posavske Ilija Jezidžić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti