Više

  Odgoda evidentiranja djece za upis u prvi razred

  Najčitanije

  Temeljem članka 66. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) a u svezi s člankom 2. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu („Narodne novine Županije Posavske“, broj 2/98 i 2/07), ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, d o n o s i

  I N S T R U K C I J U
  o postupanju osnovnih škola u Županiji Posavskoj
  u svezi upisa učenika u prvi razred za školsku 2020./21. godinu

  1. Zbog situacije nastale izbijanjem pandemije koronavirusa (COVID – 19) osnovne škole na prostoru Županije Posavske trebaju do daljnjega odgoditi sve aktivnosti na evidentiranju djece dorasle za upis u prvi razred i formiranju Komisije za utvrđivanje psiho-fizičkog stanja djece za školsku 2020./21. godinu.

  2. O odgodi navedenih aktivnosti škole su dužne obavijestiti roditelje na svojem upisnom područja putem web stranice škole.

  MINISTRICA
  Ana Andrić, mag. iur.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti