Odluka-Ministarstvo unutarnjih poslova ŽP

1209

Odluka o metodu, načinu i sistemu bodovanja i testiranju kandidata za odabir u činu “Mlađi inspektor”