Odluka o poništenju Javnog natječaja

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTONALNO TUŽITELJSTVO
POSAVSKOG KANTONA-ORAŠJE

Broj: A-33/16
Orašje, 08.02.2016.g.

Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/02), te temeljem Memoranduma o razumijevanju zaključenog između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona od 23.12.2013.g., Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona, po Glavnom tužitelju Luki Dabiću, donosi

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja

I

PONIŠTAVA JE JAVNI NATJEČAJ radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme – radno mjesto tužiteljski asistent – daktilograf, objavljen dana 01.02.2016.g. i to na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, te objavljen i na oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

Navedeni Javni natječaj se poništava zbog nedostatka sredstava te isteka navedenog Memoranduma o razumijevanju odnosno isteka IPA projekta.

II

Ova Odluka će se objaviti na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GLAVNI TUŽITELJ
Luka Dabić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti