Više

  Odluka o poništenju Javnog natječaja

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  KANTONALNO TUŽITELJSTVO
  POSAVSKOG KANTONA-ORAŠJE

  Broj: A-33/16
  Orašje, 08.02.2016.g.

  Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/02), te temeljem Memoranduma o razumijevanju zaključenog između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona od 23.12.2013.g., Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona, po Glavnom tužitelju Luki Dabiću, donosi

  O D L U K U
  o poništenju Javnog natječaja

  I

  PONIŠTAVA JE JAVNI NATJEČAJ radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme – radno mjesto tužiteljski asistent – daktilograf, objavljen dana 01.02.2016.g. i to na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, te objavljen i na oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Navedeni Javni natječaj se poništava zbog nedostatka sredstava te isteka navedenog Memoranduma o razumijevanju odnosno isteka IPA projekta.

  II

  Ova Odluka će se objaviti na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  III

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  GLAVNI TUŽITELJ
  Luka Dabić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti