Više

  ODLUKA o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu

  Najčitanije

   

   

   

   

  Na temelju članka 18. stavak (1) Zakona o Vladi Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 1/96., 4/96., 8/00 i 2/07) i članka 32. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/15), i točke III Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu, broj: 01-02-207/16 od 27.04. 2016. godine, Vlada Županije Posavske, na sjednici održanoj dana,
  2016. godine, donosi

  ODLUKU

       o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu

  POGLAVLJE I. Opći dio, Odjeljak A. (Temeljne odredbe)

  Odlukom o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuju se vrste novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrste potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite i vrste ostalih potpora, sa kriterijima raspodjele sredstava za 2016. godinu i način njihovog trošenja (u daljem tekstu: novčane potpore).

  Odjeljak B. (Opći kriteriji)

  Pravo na potporu ostvaruju:

  • fizičke i pravne osobe (u daljem tekstu: korisnici) sukladno kriterijima iz Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program) i Naputka o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu, (u daljem tekstu: Naputak), koji će donijeti ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske (u daljem tekstu: Ministar);
  • korisnici koji su primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost ostvarili na prostoru Županije Posavske i imaju prebivalište, odnosno sjedište na prostoru Županije Posavske;
  • zemljoradničke zadruge koje imaju vlastitu proizvodnju, kao i njihovi zadrugari ili kooperanti, ukoliko su sa njima potpisali Ugovore o međusobnoj suradnji;
  • korisnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata;

  korisnici koji su provodili i sufinancirali mjere zdravstvene zaštite i korisnici koji su podnijeli zahtjev za obeštećenje sukladno Zakonu o veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/00) i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije Posavske.

  Odjeljak C. (Posebni kriteriji)

  • BILJNA PROIZVODNJA
  1. Proizvodnja duhanskih presadnica (hidroponski način) – korisnici koji tijekom 2016. godine uzgoje i zasade presadnice duhana i imaju sklopljen ugovor i proizvodnji i otkupu duhana s registriranim otkupljivačem za 2016. godinu.
  2. Proizvodnja povrća, cvijeća i bundeva na otvorenom polju – korisnici koji tijekom 2016. godine jednom povrćarskom ili cvjećarskom kulturom zasiju ili zasade površinu od:
  • krastavac 0,1- 0,5 ha,
  • rajčica, paprika, korjenasto povrće, salate, kupusnjače, patlidžan i luk 0,2-0,5 ha,
  • krumpir 0,2-1,0 ha,
  • grah, lubenice, dinje i cvijeće minimalno 0,2 ha,
  • bundeva minimalno 0,2 ha.
  1. Proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizle, aronije i divljeg šipka) – korisnici koji tijekom 2016. godine ostvare proizvodnju na minimalnoj površini od 0,1 ha.
  2. Proizvodnja povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima – korisnici koji tijekom 2016. godine za tržište proizvedu bilo koju vrstu povrća ili cvijeća na površini od 0,04 ha do 0,5 ha plastenika ili staklenika.
  3. Zasnivanje novih nasada vrbove šibe – korisnici koji tijekom 2016. godine zasade površinu od najmanje 0,2 ha vrbove šibe.
  4. Proizvodnja lana – korisnici koji tijekom 2016. godine proizvedu lan na površini od najmanje 1,0 ha.
  5. Proizvodnja lucerke i DTS-a nova sjetva – korisnici koji tijekom 2016. godine lucerkom ili DTS-om zasiju površinu od najmanje 1,0 ha.

  (2) ANIMALNA PROIZVODNJA

  1. Proizvodnja brojlera – korisnici koji tijekom 2016. godine utove najmanje 10.000 brojlera kao i korisnici koji su započeli tov brojlera u 2015. godini a iste prodali u 2016. godini.
  2. Umjetna oplodnja plotkinja (krava) – veterinarske organizacije sa prostora Županije Posavske za umjetnu oplodnju plotkinja (krava) izvršenu tijekom 2016. godine.
  3. Držanje krava – korisnici koji tijekom 2016. godine na svom gazdinstvu imaju najmanje 1 a najviše 3 krave u eksploataciji, a nisu u sustavu federalnih novčanih potpora za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.
  4. Držanje pčelinjih zajednica – korisnici koji tijekom 2016. godine imaju do 19 pčelinih zajednica za proizvodnju meda a koji nisu u sustavu federalnih novčanih potpora za uzgoj pčelinjih zajednica.
  5. Uzgoj rasplodnih krmača – korisnici koji tijekom 2016. godine drže u eksploataciji najmanje 2 a najviše 4 rasplodne krmače a koji nisu u sustavu federalnih novčanih potpora za uzgoj rasplodne stoke – krmača.
  6. Tov svinja – korisnici koji tijekom 2016. godine utove najmanje 10 a najviše 24 tovljenika i iste prodaju a koji nisu u sustavu federalnih novčanih potpora za proizvodnju svinjskog mesa – tov svinja.

  (3) MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  1. Cijepljenje svinja protiv kuge i označavanje svinja ušnim markicama – ostvaruju ovlaštene veterinarske organizacije s prostora Županije Posavske za cijepljenje i označene svinje u 2016. godini.
  2. Ponovno označavanje svinja ušnim markicama – ostvaruju ovlaštene veterinarske organizacije s prostora Županije Posavske za ponovno označavanje svinja ušnim markicama Agomediteranskog zavoda Mostar.
  3. Naknada šteta od zaraznih i nametničkih bolesti (naknada štete + sanacija) – ostvaruju vlasnici oboljelih životinja sukladno Pravilniku o naknadi šteta od zaraznih i nametničkih bolesti, a za sanaciju zaraženih dvorišta veterinarske organizacije koji su provele mjeru sanacije i neškodljivog uklanjanja zaraženog materijala sukladno Zakonu o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/00).
  4. Provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja, muznih grla – ostvaruju ovlaštene veterinarske organizacije sa prostora Županije Posavske, koje su navedene usluge izvršili na muznim grlima a koja su u sustavu federalnih novčanih potpora za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.

  (4) OSTALE POTPORE

  1. Seminari i edukacije – Sredstva za seminare i edukacije, koristit će se za financiranje organiziranih grupnih oblika edukacije poljoprivrednih proizvođača, shodno odredbama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14).
  2. Izgradnja novih plastenika – korisnici koji od 01.11.2015. godine do 31.10. 2016. godine izgrade plastenik minimalne površine od 400 m2.
  3. Zasnivanje nasada jagodičastog i bobičastog voća – korisnici koji jednom jagodičastom ili bobičastom kulturom zasnuju minimalnu površinu od 0,1 ha.
  4. Zasnivanje nasada voćnjaka – korisnici koji su u jesen 2015. godine zasadili novi nasad a nisu za isti ostvarili novčanu potporu i korisnici koji tijekom 2016. godine zasade novi voćnjak, najmanje površine 0,2 ha.
  5. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla – korisnici koji tijekom 2016. godine izvrše kontrolu plodnosti tla.
  6. Sufinanciranje nabave opreme za potrebe povrćarske i ratarske proizvodnje (izuzev nabave traktora) – korisnici koji izvrše nabavu opreme od 01.01.2016. godine do 31.10.2016.godine sufinancirati će se sa 20% od uloženih sredstava.
  7. Sufinanciranje nabave opreme za potrebe voćarske proizvodnje (izuzev protugradne mreže) – korisnici koji nabave opremu od 01.05.2015.godine do 31.10.2016. godine sufinancirat će se sa 25% od uloženih sredstava.
  8. Sufinanciranje nabave opreme za doradu, preradu i pakiranje voća i povrća – korisnici koji od 01.01.2016.godine do 31.10.2016. godine izvrše nabavu opreme za doradu, preradu i pakiranje voća i povrća, sufinancirati će se sa 20% od uloženih sredstava.
  9. Sufinanciranje nabave opreme za potrebe animalne proizvodnje i pčelarstva – korisnici koji od 01.01.2016.godine do 31.10.2016. godine izvrše nabavu opreme za navedeno sufinancirati će se sa 20 % od uloženih sredstava.
  10. Bušenje bunara za potrebe sustava za navodnjavanje – ostvaruju korisnici koji od 01.01.2016.godine do 31.10.2016. godine izgrade sustav za navodnjavanje (bunar).

   

  POGLAVLJE II. – VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA

  Tablica 1. Raspodjela sredstava za novčanu potporu za biljnu proizvodnju

  r/br Vrsta proizvodnje Jedinca mjere KM/

  jedinici mjere

  Planirani obim novčane potpore u 2016. godini Ukupan iznos (KM)
  1 2 3 4 5 6
  1. BILJNA PROIZVODNJA
  1.1 Proizvodnja duhanskih presadnica kom 0,02 2.600.000 52.000,00
  1.2. Proizvodnja povrća, cvijeća i bundeva na otvorenom polju ha * 40,00 24.000,00
  1.3. Proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća

  (malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla, aronija i divlji šipak)

  ha 10,0 6.000,00
  1.4. Proizvodnja povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima m2 1,00 170.000 170.000,00
  1.5. Zasnivanje novih nasada vrbove šibe ha 3.000,00 16,0 48.000,00
  1.6. Proizvodnja lana ha 500,00 3,0 1.500,00
  1.7. Proizvodnja lucerke i DTS-a, nova sjetva ha 300,0 20,0 6.000,00
  Ukupno biljna proizvodnja 307.500,00

  * Visina potpore ovisi o vrsti povrćarske proizvodnje i biti će definirana u okviru Naputka.

  Tablica 2. Raspodjela sredstava za novčanu potporu za animalnu proizvodnju

  r/br Vrsta proizvodnje Jedinca mjere KM/

  jedinici mjere

  Planirani obim novčane potpore u 2016. godini Ukupan iznos (KM)
  1 2 3 4 5 6
  2. ANIMALNA PROIZVODNJA
  2.1 Proizvodnja brojlera kljun 0,09 700.000 63.000,00
  2.2. Umjetna oplodnja plotkinja (krava) grlo 10,00 1.100 11.000,00
  2.3. Držanje krava grlo 200,00 120 24.000,00
  2.4. Držanje pčelinjih zajednica kom 10,00 1.200 12.000,00
  2.5. Uzgoj rasplodnih krmača (2-4) kom 100,00 400 40.000,00
  2.6. Tov svinja (od 10 do 24 grla max) kom 25,00 3.000 75.000,00
  Ukupno animalna proizvodnja 225.000,00

   

  Tablica 3. Raspodjela sredstava za sufinanciranje mjera zdravstvene zaštite

  r/br Vrsta proizvodnje Jedinica mjere KM/

  jedinici mjere

  Planirani obim novčane potpore u 2015. godini Ukupan iznos (KM)
  1 2 3 4 5 6
  3. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
  3.1 Cijepljenje svinja protiv kuge i označavanje svinja ušnim markicama kom 3,00 10.000 30.000,00
  3.2. Ponovno označavanje svinja ušnim markicama kom 1,50 3.000 4.500,00
  3.3. Naknada šteta od zaraznih i nametničkih bolesti (naknada štete + sanacija) 3.000,00
  3.4. Provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja, muznih grla grlo 25,00 750 18.500,00
  Ukupno mjere zdravstvene zaštite 56.000,00

   

  Tablica 4. Raspodjela sredstava za novčanu potporu za ostale potpore

  r/br Vrsta proizvodnje Jedinca mjere KM/

  jedinici mjere

  Planirani obim potpore u 2016. godini Ukupan iznos (KM)
  1 2 3 4 5 6
  4. OSTALE POTPORE
  4.1 Seminari i edukacije 4.000,00
  4.2. Izgradnja novih plastenika m2 8,00 5.000 40.000,00
  4.3. Zasnivanje nasada jagodičastog i bobičastog voća ha 5,00 2.500 12.500,00
  4.4. Zasnivanje nasada voćnjaka kom 2,00 5.000 10.000,00
  4.5. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla kom 50% cijene uzorka 400 10.000,00
  4.6. Sufinanciranje nabave opreme za potrebe povrćarske i ratarske proizvodnje 20% 30.000,00
  4.7. Sufinanciranje nabave opreme za potrebe voćarske proizvodnje 25% 25.000,00
  4.8. Sufinanciranje nabave opreme za doradu, preradu i pakiranje voća i povrća 20% 30.000,00
  4.9. Sufinanciranje nabave opreme za potrebe animalne proizvodnje i pčelarstva 20% 30.000,00
  4.10 Bušenje bunara za potrebe sustava za navodnjavanje kom 250,00 80 20.000,00
  Ukupno ostale potpore 211.500,00

   

  Tablica 5. Rekapitulacija

  Model podrški proizvodnji Iznos sredstava (KM)
  Biljna proizvodnja 307.500,00
  Animalna proizvodnja 225.000,00
  Mjere zdravstvene zaštite 56.000,00
  Ostale potpore 211.500,00
  Ukupno Grant poljoprivrede 800.000,00

   

  POGLAVLJE III – NAČIN REALIZIRANJA SREDSTAVA I KONTROLA

  • Na temelju zahtjeva za isplatu novčane potpore, koji Ministarstvu podnosi svaki korisnik pojedinačno pokreće se postupak obrade zahtjeva i isplate novčane potpore.
  • Ministarstvo će vršiti prijem, protokoliranje, kontrolu proizvodnje na terenu, obradu, obračun i dostavljanje zahtjeva za isplatu Ministarstvu financija – Riznica (u daljem tekstu: Ministarstvo financija – Riznica).
  • Isplatu novčanih potpora vršiti će Ministarstvo financija – Riznica izravno na račune korisnika.
  • Ministarstvo može po potrebi vršiti prebacivanje sredstava iz točke u točku s ciljem što boljeg iskorištenja raspoloživih sredstava.
  • Kontrolu isplate novčanih potpora i trošenja sredstava iz ove Odluke vršiti će, županijski poljoprivredni inspektor i županijski veterinarski inspektor svatko u okviru svojih nadležnosti.
  • Za novčane potpore iz Tablice 1. Raspodjela sredstava za novčanu potporu za biljnu proizvodnju, 1. Biljna proizvodnja, iz Tablice 2. Raspodjela sredstava za novčanu potporu za animalnu proizvodnju, 2. Animalna proizvodnja, iz Tablice 3. Raspodjela sredstava za sufinanciranje mjera zdravstvene zaštite, 3. Mjere zdravstvene zaštite i Tablica 4. Raspodjela sredstava za novčanu potporu za ostale potpore, Ostale potpore, maksimalan iznos novčane potpore po fizičkoj osobi ne može biti veći od 6.000,00 KM.

  POGLAVLJE  IV – ZAVRŠNE ODREDBE

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

  Bosna i Hercegovina
  Federacije Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Vlada
  Broj: 01-02-/16
  Orašje, 2016. godine

                                                                                 Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif.

  Obrazloženje

            Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu.

  Odredbom članka  32. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 9/15), propisano je da su nadležni korisnici proračunskih sredstava obvezni Vladi Županije predložiti Programe utroška sredstava, dok je odredbom stavka (3) istog članka propisano da se sredstva ne mogu koristit prije nego što to Vlada Županije ne utvrdi Odlukom.

  Sukladno Programu utroška sredstava iz Granta za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program), pristupilo se izradi Odluke  o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, subvencioniranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

  Ovom Odlukom se detaljno propisuju se vrste novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrste potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite i vrste ostalih potpora, sa kriterijima raspodjele sredstava za 2016. godinu i način njihovog trošenja (u daljem tekstu: novčane potpore).

  Ovom Odlukom definiraju se mehanizmi kontrole, procedura isplate novčanih potpora, a što će omogućiti bolji uvid u isplate novčanih potpora, te povećati transparentnost rada Ministarstva.

  Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u okviru Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu.

  Orašje, srpanj 2016. godine

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti